WROCLAW / WARSAW / PARIS / LOS ANGELES / LONDON / DUBAI / QATAR

Политика доставки

Zakupiony towar zostanie przesłany niezwłocznie po zakończeniu procesu produkcji, który szacowany jest na 4-10 tygodni od momentu zarejestrowaniu wpłaty na rachunku bankowym.

Jeżeli z powodu wyjątkowych okoliczności dojdzie do opóźnienia w realizacji zamówienia, skontaktujemy się z Tobą, celem ustalenia nowego terminu dostawy. Jeżeli nie zaakceptujesz zaproponowanego terminu, ma możliwość odstąpienia od Umowy. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu realizacji Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.

Uznaje się, że zamówienie zostało zrealizowane, jeśli przesyłka zostanie Klientowi dostarczona, czego dowodem będzie podpis na pokwitowaniu odbioru. Nie realizujemy dostaw na adres skrytki pocztowej czy do paczkomatów.

Z chwilą dostawy za ryzyko związane z produktem odpowiada Użytkownik. Prawo własności do zamówionych produktów przechodzi na Użytkownika w chwili ich dostarczenia.