WROCLAW / WARSAW / PARIS / LOS ANGELES / LONDON / DUBAI / QATAR

Aviso legal

Niniejsza strona internetowa (www.ewastepaniukcouture.com) jest własnością firmy Ewa Stepaniuk Fashion Designer z siedzibą we Wrocławiu (53-024), ul. Sowia 17/2, Polska.

W związku z powyższym, postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego mają zastosowanie do relacji pomiędzy firmy Ewa Stepaniuk Fashion Designer a Klientem (Użytkownik / Klient) w zakresie wszelkich transakcji zawieranych w serwisie internetowym www.ewastepaniukcouture.com

Firma Ewa Stepaniuk Fashion Designer z siedzibą we Wrocławiu (53-024), ul. Sowia 17/2, Polska, jest polskim podmiotem gospodarczym, zarejestrowanym i wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i posiada numer REGON 231180204 oraz numer NIP: 6151673763.

Z firmą możliwy jest kontakt mailowy pod adresem: sales@ewastepaniukcouture.com